Пианолог

Музыкальный блог Дины Кураповой

Orff-pedagoogika I semestri arvestustöö – rütmika

Eesmärk on õpetada ja arendada motoorikat ja kordinatsiooni,  meetrumi ja tempo tunnetamist, taktimõõtu, rütmifiguure ja rütmivorme, mitmehäälsust.

Metodiline käik:

  • Esitame teksti otsast lõpuni kaks korda, plaksutades kätega kaasa sõnarütmi.
  • Teksti omandamiseks plaksutame rütmimudeleid ühe takti kaupa -  õpetajad ees, õpilased järgi.
  • Ühendame 1+2 takt, 3+4 takt ja pärast kokku 1 ja 2 pool. Harjutame, kuni kõigil on rütm ja sõnad omandatud
  • Paneme rütmi kehapillile – jälle takti kaupa – õpetajad ees ja õpilased järgi. Kordame kuni vigu ei ole.
  • Esitame õpitut ilma tekstita kehapillil, sõnu loeme mõttes kaasa.
  • Jaotame grupi poleks ning esitame õpitut kaanonis, intervalliks üks takt.
  • Lõpuks lisame juurde bass-ksülofon,mis mängib ostinatot.