Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Muusikalised mängud lastele

1. MÄNG "TI-TI-TA"

Vahendid: vaip, rütmimärkidega kaardid, kassett lõbusate lugudega või mängin ise. Kasutan eesti rahvamuusikat.

Mängu käik:

Kõlab muusika. Õpetaja jagab kaardid, lapsed liiguvad ringjoonel ümber vaiba.

Ôpetaja ütleb: "Ti - ti". Ti - ti kaardi omanikud tulevad vaibale ja kõnnivad vaibal.

Õpetaja ütleb: "Ta", toimub vahetus – ”ti-ti” kaardi omanikud lahkuvad ringjoonele ja vaibale tulevad ”ta” kaardi omanikud.

Märkus: Vanemas rühmas, kevade poole, võib lastele öelda rütmisilpide nimed - mäng ilma kaartideta.

2. MÄNG "LÕBUSAD LOOMAD"

Vahendid: loomapiltidega postkaardid, kassett lõbusate lugudega, kasutan eesti rahvalugusid

Mängu käik:

Lapsed kõnnivad muusika saatel reipa sammuga ringjoonel. Samal ajal jagan kaardid. Muusika katkeb. Määrame juhtmängija, kes alustab mängu. Tõstab kaardi ja imiteerib kaardil oleva looma häälitsust SO-MI astmes, näiteks ”Auh, auh teeb koerake” jne, kuni kõik saavad laulda oma kaardilt looma häälitsuse.

Mängu eesmärk: arendab tähelepanu ja esinemisjulgust - nii saavad kõik lapsed esineda.

3. MÄNG "SIIRA-VIIRA"

Vahendid: loomapiltidega postkaardid (3-4 liiki, näiteks koer, kass, lind)

Mängu käik:

Õpetaja jagab kaardid, samal ajal mängib muusika (kas kassetilt või teine õpetaja).

Määratakse juhtmängija. Lapsed jäävad ringjoonele seisma. 

Õpetaja hüüab: ”Koerad!” - koera kaardi omanikud kõnnivad siira-viira ringisolijate vahel, teised plaksutavad. 

Õpetaja hüüab: ”Kassid!” - koera kaardi omanikud jäävad seisma ja kassi kaardi omanikud kõnnivad siira-viira ringisolijate vahel, teised plaksutavad.

Õpetaja hüüab ”Linnud!” – kassi kaardi omanikud jäävad seisma ja linnu kaardi omanikud liiguvad siira-viira ringis olijate vahel.

Ja nii mängitakse mitu korda.

Lõpuks õpetaja hüüab: ”Koerad, kassid, linnud!” ja kõik mängijad kõnnivad eesmängija järel siira-viira.

Märkus: mängu õppimisel on mängu eesmängija õpetaja, kui mäng on juba selge määrame eesmängija laste hulgast.

4. MÄNG RÜTMIPILLIDEL (alates 4-aastastest)

Vahendid: rütmipillid, lõbus-reibas muusika (mina kasutan rahvamuusikat)

Mängu käik:

Jagan rühma pooleks – ühele rühmale annan kõlapulgad ja teisele kõrinad (Kasutada võib ka teisi rütmipille). Paigutan lapsed seisma kahte viirgu nägudega vastamisi.

Muusika saatel alustab ”Kõlapulga” viirg lähenemist ”Kõrinate” viirule, vastavalt muusikale taganevad omale kohale tagasi - lähenemisel lüüakse rütmi, taganemisel ei lööda.

Sama kordub kõrinate viiruga. 

Õpetaja hüüab: ”Jooks!” – lapsed jooksevad põrandal läbisegi. Muusika katkeb -  lapsed peavad leidma oma viiru.

Märkus: Taganedes laps ei mängi rütmipilli! Viirude moodustamist abistab õpetaja, kuni  mäng on selge.

5. MÄNG” VÄRVILISED TALDRIKUD” (Sobib 3-aastastele)

Vahendid: värvilised papist taldrikud (punane, kollane, roheline), lõbus muusika (mina kasutan rahvamuusikat)

Mängu käik:

Muusika saatel jagatakse taldrikud. Lapsed istuvad põrandal (toolidel) ringjoonel.

Õpetaja ütleb: ”Karukõnd” ja tõstab sinise taldriku - sinise taldriku omanikud matkivad karu kõndi

Õpetaja ütleb: ”jänkud” ja tõstab punase taldriku - punase taldriku omanikud hüppavad kui jänkud

Õpetaja ütleb: ”Koerad” ja tõstab kollase taldriku - kollase taldriku omanikud matkivad koera haukumist

Jne – kuni kõik värvid on oma häälitsuse teada saanud.

Märkus: Kui mäng on selge, võib lõpuks tõsta ülesse korraga kõik värvid - kõik lapsed matkivad oma looma.

6. MÄNG ”VÄRVILISED PESAD”

Vahendid: värvilised papist taldrikud, lõbus muusika

Mängu käik: asetan põrandale laiali igat värvi taldrikuid – nimetades neid värvilisteks pesadeks.

Muusika saatel jagan värvilised taldrikud ka lastele.  Lapsed kõnnivad läbisegi, lüües taldriku põhjale rütmi.

Tõstan ülesse SINISE taldriku - sinise taldriku omanikud jooksevad sinisesse pesasse.

Tõstan ülesse PUNASE taldriku - punase taldriku omanikud jooksevad punasesse pesasse (sinise taldriku omanikud püsivad oma pesas).

Tõstan ülesse ülejäänud värvilised taldrikud - kõik leiavad oma pesa.

Märkus: Mängu võib korrata, läbisegi joostes ja kui muusika lõppeb, kõik leiavad oma pesa.

7. MÄNG ”KEVAD, SUVI, SÜGIS” (mäng vastavalt aastaajale)

Vahendid: suur vihmavari, taustaks mängin muusikat.

Mängu käik:

Reipa muusika saatel lähevad lapsed mängult õue:

a) sügisel lehti korjama, metsa seeni, marju korjama

b) suvel lilli noppima

c) kevadel õue jooksma

d) küsi lapse käest ,mis me õues teeme

Kostub vihma muusika, lapsed jooksevad vihmavarju alla. Õpetaja sirutab käe (hiljem laps): ”Kas vihm on lakanud?”

Mäng kordub. 

Märkus: enne mängu kuulame kõnni ja vihma muusika.