Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Taktimõõt, rütm, noodipüramiid / Tunnikonspekt 5 klass #3

Taktimõõt 

Ülemine number näitab, mitu lööki on ühes taktis, alumine number näitab, et ühele löögile vastab neljandik ehk veerandnoot
taktimõõt

Rütm 

Plaksutage minu järgi

Noodipiramiid 

Tervenoot Poolnoot Veerandnoot Kaheksandiknoot Kuueteistkümnendiknoot
Noodipiramiid
 

Klaviatuur ja tähtnimed

Tuletame meelde nootide asukoha klaviatuuril ja noodijoonestikul.
Klaviatuur
Rütm
Нотная грамота (2)