Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Instrumentaalmuusika žanrid ja vormid / Tunnikonspekt 9 klass #3

Kontsert

Слово «концерт» от лат. concertare – состязаться, муз. жанр. Клас. концерт - муз. произведение, созданное на основе сонатного цикла для сол. иснтрумента и оркестра. Инстр. концерт исполняется солирующим муз. инстр. Исполнение напоминает дружескую беседу, чем состязание. Клас. форму обрёл в 18 веке в творчестве венских классиков. 

Состоит из 3х частей:

1. часть экспозиция в исполнении оркестра, затем тоже самое повторяет солист с оркестром. 

2. ч. – диалог между солистом и оркестром. Перед завершением первой части солисту предоставлена возможность продемонстрировать техническое мастерство, кот. наз. каденцией.  В ранних концертах каденция представляла собой импровизацию самого солиста, позднее каденцию создавал композитор. В нек. концертах каденция исполн. и перед финалом последней, 3-й части. 

Название концерта даётся по названию солирующего инструмента, если это ф-но, то называться концерт будет фортепианным. В жанре концерта работали: Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Григ, Сибелиус, А. Рубинштейн, Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. 

Klassikaline kontsert on sonaaditsükli loodud teos soolopillile ja orkestrile. See on 3-osaline (kiire-aeglane-kiire) teos. Vastavalt soolopillile nimetatakse ka teost, näiteks klaveri-, viiuli- või trompetikontsert.

Mozart - Piano Concerto No.23 In A Major, K 488 Adagio
Kissin -Rachmaninov piano concerto n.2, I. Moderato (part1)

Kammermuusika

C итальянского „musica da camera“ – музыка, исполняемая в небольших помещениях. В 17 веке слова camera обозначало помещения во дворцах знати, а под камерной музыкой понимали придворную. В наше время камерная музыка – произведение, написанное для небольшого состава исполнителей, в кот. у каждого своя самост. партия. Понятие камерная музыка охватывает произведения, созданные как для одного исполнителя, так и для ансамбля. Камерную музыку писали: Шуберт, Мендельсон, Шуман, Брамс, Сен-Санс.

S. Rachmaninov - «Vocalise». Narek Hakhnazaryan
 

Kammermuusika all mõistame teoseid, mis on mõeldud väikesele esitajate koosseisule, kus igal interpreedil on iseseisev partii

S. Rachmaninov - Sonate for cello and piano, part 3. Narek Hakhnazaryan
 

Keelpillikvartett

Струнный квартет наиболее популярный камерный ансамбль. Клас. струнный квартет – произведение созданное на основе сонатного цикла для струнного квартета: для первой и второй скрипок, альта, или виолы, виолончели. Камерные ансамбли подразделяются на струнное трио (скрипка, альт, виолончель), форт. трио (скрипка, виолончель, фортепиано), духовой квинтет (флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот). 

Ансамбли получают названия в соответствии с количеством исполнрителей: 

  • трио – 3 исполн., 
  • квартета – 4 исполн., 
  • квинтет – 5 исполн., 
  • секстет – 6 исполнит.,
  • септет – 7 исполнит., 
  • октет – 8 исполнит., 
  • нонет – 9 исполнит.
Гайдн основополодник струнного квартета, создал более 80 струнных квартетов. 

Blair String Quartet: Beethoven's Quartet in A Minor, Op. 132
QUARTET CASALS. Mozart Quartet n.1, K80 (2nd part)

Hääl / Tunnikonspekt 9 klass #2

Hääl

Täna räägime hääledest. Aktiivne suhtlemine inimeste vahel toimub kõneldes, selleks kasutame häält. Hääleorgan on kui muusikainstrument, mille kõrgus, tugevus ja tämber on iga inimese puhul kordumatud. Hääle abil on võimalik edastada (переносить) informatsiooni, aga ka väljendada emotsioone ja meeleolusid. Vokaalmuusika on vanim muusikaliik. Erinevates muusikastiilides on ka hääl tekitamise viis erinev.

Muusika esituskoosseisud / Tunnikonspekt 9 klass #1

Muusika esituskoosseisud. Ansambel, orkester

Pillikoosseisud nimetused