Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Kõrgendusmärk diees, madaldusmärk bemoll, bekarr, harmooniline moll / Tunnikonspekt 4 klass #2

Diees

Diees on kõrgendusmärk, asetatud noodi ette, kehtib see ainult selle takti vältel, st. taktijooneni. Selleks asetame noodijoonestikul noodi ette dieesi ja klaviatuuril “astume” 0.5 tooni võrra ülespoole – mustale klahvile.

Bemoll

On madaldusmärk, asetatud noodi ette, kehtiv see ainult takti vältel.Selleks asetame noodijoonestikul noodi ette bemolli ja klaviatuuril „astume“ 0.5 tooni võrra allapoole

Bemoll

Bekarr

Muudab kehtetuks dieesi ja bemolli. Bekarri mõju kehtib ühe takti vältel

Bekarr

Harmooniline moll

Laulame moll astmerida. Lisaks loomulikule moll-astmereale on olemas veel teise moll-astmeridu. Härmooniline moll – minoor, kus nii üles minnes kui ka alla tulles kõrgendatakse 7. astet.

Harmoniline moll

Диезы и Бемоли Нотная грамота (1)