Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Tunnikonspekt 4 klass #1 - Dünaamika

Dünaamika on muusika kõlatugevus ja selle muutus. Dünaamika muudab muusika ilmekaks ja vaheldusrikkaks. Laulu või muusikapala nooti kirjutatakse vajalikku kohta vastav dünaamikamärk, mida muusik esitamisel jälgib. Kõlatugevust tähistakse muusikas itaaliakeelsete sõnadega, dünaamikamärkidena kasutatakse lühendeid nendest sõnadest

Dünaamikamärgid

Dynaamika
  • Piano - vaikselt
  • Forte - valjult
  • Mezzopiano - poolvaiselt
  • Mezzoforte - poolvaljult
  • Crescendo - valjenedes
  • Diminuendo - vaibudes

Э.Григ. "Пер Гюнт". В пещере горного короля

Taktimõõt

Kordame, mis oli eelmisel tunnil. Mis on taktimõõt? Taktimõõt näitab, mitu lööki on ühes taktis. Edaspidi märgime taktimõõtu kahe numbriga. Ülemine number näitab, mitu lööki on taktis. Alumine number näitab, kui pikk on üks löök

Taktimoot