Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Duur-kolmkõla. Moll-kolmkõla / Tunnikonspekt 4-6 klass #2

Duur-komkõla

Duur-helilaadi põhihelist ehk I astmest ning III ja V astmest moodustab duur-helilaadi põhikolmkõla. Duur-kolmkõla astmed Jo- Mi-So (c-e-g). Мажорное трезвучие - трезвучие, состоящее из большой терции внизу и малой - вверху, между крайними звуками которого образуется интервал чистой квинты
Duur
Mažoorne kolmkõla
Multfilm nootiedest
Helirida

Moll-kolmkõla

Moll-helilaadi põhihelist ehk I astmest ning III ja V astmest moodustub moll-helilaadi põhikolmkõla. Минорное трезвучие - трезвучие, состоящее из малой терции внизу и большой - вверху, между крайними звуками которого образуется интервал чистой квинты

Moll
Minoorne kolmkõla, C-es-g (Do-Mi-bemoll-sol)
Noodid