Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Harmooniline moll / 6 klass #2

Lisaks loomulikule moll-astmereale on olemas veel teisi moll-astmeridu. Üks enam kasutatavaid on harmooniline moll, kus nii üles minnes kui ka alla tulles kõrgendatakse 7. astet

Minor

Сольфеджио минор три вида