Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

11. klass. Romantsim. Konspekt. Kordamine on tarkuse ema.

11.  Klass. Tunnikonspekt. Romantism.

Mis on romantism? Romantism on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund, sotsiaal-poliitiline ideoloogia ning stiiliperiood, mis tuli 1820.–1830. aastail klassitsismi asemele.

Mis oli romantilise mõtte tekkepõhjuseks? Romantilise mõtte tekkepõhjuseks oli pettumine (разочарование) Prantsuse revolutsioonis

Palun, nimetage romantismi üldjooned? Romantism ülistab tunnet, kirge, intuitsiooni, meelelisust, üksikisiku läbielamisi, unistusi, fantaasiat, õudust, müstikat, pisaraid, loodust. Väga vaheldusrikas rütm, kordusrütmid. Tempode äärmuslikkus. Dünaamika nüansirikkus. Kasutatakse palju kontrasti, huvi vana muusika vastu.

Lugege üles põhizanrid. Põhižanr on ooper. Uued žanrid ehk liigid on soololaul, sümfooniline poeem, kammerteosed, ballett, operett, programmiline süit, programmiline sümfoonia

Mis on programmiline muusika? Programmiline muusika on instrumentaalmuusika, millele helilooja on  lisanud sõnalise selgituse heliteose sisu paremaks mõistmiseks

Nimetage tippheliloojad.  Paganini, Shubert, Berlioz, Schumann, Chopin, Liszt, Verdi, Wagner, Brahms, Mussorgski, Tšaikovski, Grieg ja Sibelius.

Mis on prelüüd? Prelüüd on muusikaline eelmäng, sissejuhatus muusikalisele teosele. Alates 19. saj (üheksateist kümnendast sajandist) proovitakse, et prelüüd oleks ka iseseisev muusikateos.

Mis tähendab sõna etüüd? Etüüd on tehnika harjutamiseks mõeldud lühipala sooloinstrumendile.

Mis tähendab sõna avamäng? Avamäng ehk uvertüür on muusikas lavateose või vokaalinstrumentaalse suurteose instrumentaalne, tervikliku vormiga sissejuhatus.

Mis on poem? Poeem on pikk lüüriline või eepiline jutustav luuletus.

Mis on balett? Ballett on koreograafial põhinev lavateos, mille sisu väljendatakse tantsu ja muusika abil.

Mis on ooper? Ooper on muusikaline lavateos, milles enamasti esitatakse kogu tekst lauldes.

Mis on operett? Operett on lõbusa sisuga elurõõmus muusikaline lavateos, milles vahelduvad laul, kõne ja tants.

Mis on instrumentaalkontsert?`Instrumentaalkontsert on tavaliselt kolmeosaline muusikateos sümfooniaorkestrile ja soolopillile ning saab oma nime soolopilli järgi.

Mis on sümfoonia? Sümfoonia on muusikaline suurvorm, mis kajastab kõikide pillide kaudu inimese elu kõiki probleeme. Neljaosaline.

Kes on instrumentalist? Instrumentalist ehk pillimängija on muusik, kes kasutab improviseerimiseks ja heliloomingu esitamiseks mingit pilli.

Mis tähendab programmilisus? Programmilisus on etteplaneeritus, piltlik muusika, kindla kujutluspildiga.

Õpilased, öelge palun, kellega me tutvusime eelmisel nädalal? Eelmisel tunniajal me tutvusime Franz Schuberti ja Robert Schumanni elu-ja loominguga.

Mida te võiksite jutustada Schubertist(1797-1828)? Ta oli varajane romantik, kes rajas teed romantismile. Tema loomingus olid tähtsad väikepalad. Kasutas palju rahvalaulu. Elas tunnustuseta ja kuulsus saabus alles pärast surma. Vaatamata oma lühikesele elule lõi ta üle 1500 teosed, põhilisteks olid soololaulud, neid oli umbes 700. Schuberti lapsepõlv möödus Viinis. Isa oli õpetaja. Schuberti muusikaline andekus ilmnes juba varakult. Peres oli palju lapsi, elama jäi 5. Lapsepõlves oli tal ilus lauluhääl ja temast sai Viini õukonna koorilaulja. Schubert sai sealt muusikalise hariduse. 

Nüüd tema loomingust... Schuberti looming: üle 1500 teose. 10 sümfooniat; lõpetamata sümfoonia 1822, üle 700 laulu, kaks laulutsüklit: „Ilus möldrineiu“(1823) - 20 laulu, „Talvine teekond“ (1827) - 24 soololaulu, üle 26 klaverisonaadi, ooperid, 9 avamängu, keelpillikvartetid, ansamblipalad

Jutustage siis Schumanni (1810-1856)elust ja loomingust… Robert Schumann oli saksa pianist, helilooja ja muusikakriitik. Muusikaga hakkas tegelema varakult, seitsmeaastaselt valmisid tema esimesed teosed. Pärast gümnaasiumi lõpetamist õppis ta õigusteadust, jätkates klaveriõpinguid oma tulevase abikaasa Clara Schumanni isa juures eratundides. Ta õppis Leipzigi ja Heidelbergi Ülikoolis õigusteadust. Kahekümneaastaselt, soovides kiirendada oma sõrmede tehnilist liikuvust, painutas ta vastava seadeldisega (приспособление) oma sõrmi ja sai liigeste põletiku. Nii ei saanudki temast maailmakuulsat pianisti ja ta hakkas tegelema heliloominguga.  Schumannil oli väga hea kirjanikuanne. 1834. aastal asutas ta koos sõpradega ajalehe "Neue Zeitschrift für Musik" ("Uus muusikaleht"), toimetades seda kümme aastat ning tutvustades seal noori heliloojaid ja nende loomingut. Robert Schumann oli abielus pianist Clara Schumanniga (sündinud Wieck). 1854. aastal püüdis Schumann teha enesetappu, hüpates teda pidevalt jälitava hirmu eest Reini jõkke. Kuigi kalurid ta päästsid, lõppes helilooja elu vaimuhaiglas, kus ta suri aastal 1856.

Schumanni loomingus on tähtsal kohal soololaulud ja klaverimuusika. Laule on ta kirjutanud umbes kakssada viiskümmend. Suur osa tema lauludest on kirjutatud GoetheSchilleriByroni ja Heine tekstidele. Klaveripalade tsükkel "Karneval", mis koosneb kümnest palast. Schumanni loomingus on ka neli sümfooniat, oratooriume, orkestrimuusikat, instrumentaalkontserte ja ooper. Sümfooniad: "Kevadsümfoonia" (1841),"Reini sümfoonia" (1851) Klaveritsüklid: "Liblikad" (1832), "Karneval" (1835), "Kreisleriana" (1838),"Lastestseenid" (1838), "Novelletid" (1838), 6 fuugat teemale BACH orelile op.m60. Vokaaltsüklid: "Naise elu ja armastus" (1830),"Kuus Nikolaus Lenau luuletust ja Reekviem" (1850), "Seitse Elisabeth Kulmanni laulu luuletaja mälestuseks" (1851)