Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Kontrolltöö - Romantism / 11 klass

 1. Mis on romantism?
  a. on 16.-19. sajandi kunstisuund, mis lähtus renessansiaja antiigiharrastusest ja avaldus paljude Euroopa maade arhitektuuris, kujutavas kunstis, kirjanduses, teatrikunstis ja muusikas.
  b. mis oli iseloomulik 17. ning osalt 16. ja 18. sajandi Euroopa arhitektuurile, kujutavale kunstile, muusikale ja ilukirjandusele.
  c. on kunsti (arhitektuur, kirjandus, kujutav kunst, muusika, teater, kino) suund, sotsiaal-poliitiline ideoloogia ning stiiliperiood, mis tuli 1820.–1830. aastail klassitsismi asemele.
 2. Uued muusikažanrid
  a. Programmiline süit
  b. Programmiline sümfoonia
  c. Gregoriuse koraal
  d. Rüütlilaulud
  e. Operett
  f. Sümfooniline poeem
 3. Mis on programmiline muusika?
  a. on instrumentaalmuusika, millele helilooja on  lisanud sõnalise selgituse heliteose sisu paremaks mõistmiseks
  b. on muusikaline suurvorm, sonaaditsükkel sümfooniaorkestrile.
 4. Heliloojad romantikud.
  a. Mozart, Händel, Bach
  b. Liszt, Wagner, Brahms
  c. Schubert, Schumann
  d. Schönberg, Berg 
 5. Romantilise mõtte tekkepõhjuseks oli...
  a. kiriku lõhenemise (раскол) ja kirikuosatähtsuse vähenemise tõttu
  b. püha vaimu lähtumine
  c. Tehnika kiire areng
  d. pettumine (разочарование) Prantsuse revolutsioonis