Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

10. klass. Kontrolltöö - Muusika Keskajal

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

10. klass. Kontrolltöö. Muusika keskajal.

Nimi..................................

I - tõene või väär? 

II - lünkade täitmine

III - vali õiged vastused

Harjutus I - TÕENE või VÄÄR?

Tõene / Väär küsimus

Harjutuses on 13 väidet. Loe väidet hoolikalt ja märgi, kas antud väide on tõene või väär.

1. Lääne kirikumuusika sündi seostatakse Gregorius I -ga.


Tõene Väär  

2. Lääne kirikumuusika keskuseks sai Rooma


Tõene Väär  

3. Muusikakultuuri kujunemise ja säilitamise kohaks said kloostrid


Tõene Väär  

4. Gregorius I ühtlustas ja uuendas liturgilisi tekste ning võttis kasutusele uue liturgia


Tõene Väär  

5. Gregorius I oli helilooja


Tõene Väär  

6. Missa on igapäevane peamine jumalateenistus katoliku kirikus e. liturgia


Tõene Väär  

7. Organum oli esimene mitmehäälne kirikulaulu tüüp


Tõene Väär  

8. Keskaja olulisteks laululiikideks olid missa, organum, gregooriuse laul


Tõene Väär  

9. 13. sajandil keelati kirikus madrigal


Tõene Väär  

10. Keskaegsest ilmalikust laulust on rohkem informatsiooni kui vaimulikust laulust


Tõene Väär  

11. Goljaarid olid esimesed ilmalike laulutekstide kirjutajad


Tõene Väär  

12. Motett on populaarne ühehäälne laul


Tõene Väär  

13. “Carmina Burana” on suurim vagandilaulude kogu


Tõene
Väär  

 

 

Harjutus II - Täida lüngad

Gregorius I valiti 590.a. paavstiks. Ta juhtis ka läänekiriku ühendamispoliitikat mille käigus ühtlustas ja uuendas tekste ja võttis kasutusele uue . Tema poolt uuendatud tekstid said lääne laulu aluseks. Gregooriuse laul levis sajandeid suulisel teel. Säilinud vanim noodikiri on pärit sajandist.

Gregooriuse laul on rooma katoliku kiriku a´cappella liturgiline laul. Laulu tekstid on tavaliselt keelsed, mille rütm lähtus ning puudub perioodiline taktikorraldus e. . Laulu nimetus tuleneb paavst , kes kogus ja süstematiseeris liturgilisi laule. Gregooriuse laulu meloodiad moodustasid keskaegse aluse.

Harjutus III - Vali õiged vastused!

Mitme õige vastusega harjutus

Nimeta keskaegse muusika põhihelilaadid

a. Lüüdia

b. Joonis

c. Früügis

d. Miksolüüdia

e. Dooria

f. Liturgia