Pianolog

Dina Kurapova muusika blogi

Kontrolltöö - Barokk / 10 klass

1. Millal oli barokk muusikas (sajandid)?

a) 15. sajand kuni 16. sajandi II pool                c) on umbes 1820-1880

b) 17. sajand kuni 18. sajandi I pool


2. Milline maa on baroki sünnimaa?

a)Saksamaa           c) Itaalia

b)Inglismaa           d) Poola

3. Seleta mida tähendab basso continuo (ehk generaalbass, ehk numbribass)?

a) Katkematu bassihääl ja sellele ehitatud harmooniaakordid

b) Katkev bassihääl ja sellele ehitatud aakordid

4.Nimeta baroki-ajastu inrtumentaalmuusika žanre:

a)Rüütlilaulud, sansoon c) Burdoon, motett, trecento

b)Sonaat, kontsert, soolokontsert, concerto grosso, süit 

5. Millise pilli esiletõus toimus barokk-ajastul?

a) flööt                 b) viiul                      c)  tšello               d) klaver  

6.Nimeta barokiajastu vokaalmuusika žanre:

a) Oratoorium        b) Passioon         c) Aaria 

d) kantaat               c) Rüütlilaul       d) Sansoon

7.Millal etendus esimene ooper? Mis oli selle pealkiri?

a)1726 „Orpheus“             b) 1597 „Daphne“                    c) 1724 Julius Caesar

8. Millal elas Johann Sebastian Bach?

a)1685-1750   b) 1685-1759   c) 1567-1643

9. Millistes linnades elas ja töötas J. S. Bach?

a) Milan   b) Leipzig c) Weimar d) Arnstadt e) Mühlhausen f) Ohrdruf g) Rooma h) Vienna

10. Keda peetakse teiseks baroki suurkujuks muusikas? Millal ta elas?

a) Händel (1685-1759)  b) Jean-Baptiste Lully (1632-1687) c) Antonio Vivaldi (1678-1741)

11. Milliste maadega oli Händel seotud?

a)Saksamaa   b) Inglismaa  c) Itaalia d) Iirimaa

12. Mis olid Händeli põhižanrid?

a)Ooper, oratoorium, instrumentaalmuusika b) rahvamuusika    c) muusika klahvpillidele

13. Millised žanrid on esindatud Bachi loomingus? 

a) kantaat b) oratoorium c)süit d) passioon e)kontsert f) prelüüd ja fuuga g) toccata